คุณสามารถเปลี่ยน-คืนอุปกรณ์เดินป่าแค้มปิ้งในร้านของ trekkingTHAI Adventure Shop ฟรีได้ภายใน 365 วันผ่านช่องทางการคืนสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็น มาคืนของที่ร้านของเราด้วยตัวเอง  หรือติดต่อผ่านทาง Line OA ของเรา…

3 ขั้นตอน เปลี่ยน-คืนสินค้าง่ายๆ ตลอด 365 วัน

3 ขั้นตอน เปลี่ยน-คืนสินค้า ฟรี 365 วัน

 1  แจ้งเรื่องคืน-เปลี่ยนสินค้ามาที่ทีมงาน TKT 

A title

Image Box text

 

2 จัดส่งสินค้า-มาคืนสินค้าด้วยตัวเอง

A title

Image Box text

จัดส่งสินค้าที่ต้องการคืนมาให้ทางทีมงานเรา  หรือ
มาคืนสินค้าที่ร้านด้วยตนเอง

3 ทีมงาน TKT ตอบกลับ

A title

Image Box text

เมื่อเราได้รับสินค้าคืนมาเรียบร้อยแล้ว  เราจะทำการตรวจสอบสินค้า และรีบดำเนินการยืนยันกลับ  หากสภาพสินค้าที่ทางลูกค้าต้องการเปลี่ยนหรือคืน  เป็นไปตามเงื่อนไข   ทางเราจะรีบดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ใหม่  หรือดำเนินการโอนเงินคืนภายใน 48 ชั่วโมง

 

1 ติดต่อทีมงาน

 

 

2 จัดส่งสินค้า-มาคืนสินค้าด้วยตัวเอง

 

 

3 ทีมงาน TKT ตอบกลับ

 

จะเปลี่ยน - คืน สินค้าทำอย่างไรได้บ้าง

ต้องการเปลี่ยนสินค้า จะต้องติดต่ออย่างไร? และได้คืนเมื่อไหร่

ในกรณีที่สินค้าที่คุณลูกค้าซื้อจากร้านของเราไปแล้วสินค้าอยู่สภาพชำรุด /  ของที่สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ไม่ตรงกับรูปบนหน้าเว็บ คุณลูกค้าสามารถติดต่อแจ้งขอเปลี่ยนกับทางทีมงานของเราได้เลยภายใน 365  วัน 

ผ่าน  3 ช่องทาง ดังนี้

นโยบายการเปลี่ยน – คืนสินค้า  

เรายินดีรับคืนสินค้าที่คุณลูกค้าซื้อจากร้านเราทุกชนิดภายใน 365  วัน  ในกรณีที่สินค้าที่…

 1. สินค้าที่คุณลูกค้าซื้อจากเราไปอยู่ในสภาพชำรุดอันเกิดจากการจัดส่ง หรือจากทางร้าน หริอพบว่ามีความเสียหายตั้งแต่เริ่มใช้งานครั้งแรกอันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ผลิต  หรือไม่พอใจในสินค้าที่ได้รับ
 2. สินค้าที่คุณลูกค้าได้รับไม่ตรงตามรูปภาพที่ท่านได้ดูจากหน้าเว็บของเรา  ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์  สี  รวมถึงขนาด
 3. สินค้าที่คุณลูกค้าส่งมาเปลี่ยน หรือคืนต้องอยู่ในเงื่อนไข…
  1. สินค้ายังไม่ถูกนำไปใช้ หรือ พบว่ามีความเสียหายตั้งแต่เริ่มใช้งานครั้งแรกอันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ผลิต
  2. หรือไม่พอใจในสินค้าที่ได้รับ
  3. ฉลาก หรือ กล่องบรรจุยังคงอยู่ในสภาพเดิม  ไม่ฉีกขาด หรือสูญหาย
 4. ขอสงวนสิทธิการคืนสินค้าที่เป็นถุงเท้า เพื่อสุขอนามัย ค่ะ
 5. การคืนเงินผ่านบัตรเครดิต สินค้าจะต้องส่งคืนถึงร้านของเราภายใน 30 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า

 1  แจ้งเรื่องคืน-เปลี่ยนสินค้ามาที่ทีมงาน TKT 

ส่งสินค้าคืน

 

2 จัดส่งสินค้า-มาคืนสินค้าด้วยตัวเอง

จัดส่งสินค้าที่ต้องการคืนมาให้ทางทีมงานเรา  หรือ
มาคืนสินค้าที่ร้านด้วยตนเอง

3 ทีมงาน TKT ตอบกลับ

เมื่อเราได้รับสินค้าคืนมาเรียบร้อยแล้ว  เราจะทำการตรวจสอบสินค้า และรีบดำเนินการยืนยันกลับ  หากสภาพสินค้าที่ทางลูกค้าต้องการเปลี่ยนหรือคืน  เป็นไปตามเงื่อนไข   ทางเราจะรีบดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ใหม่  หรือดำเนินการโอนเงินคืนภายใน 48 ชั่วโมง

จะเปลี่ยน - คืน สินค้าทำอย่างไรได้บ้าง

ต้องการเปลี่ยนสินค้า จะต้องติดต่ออย่างไร? และได้คืนเมื่อไหร่

ในกรณีที่สินค้าที่คุณลูกค้าซื้อจากร้านของเราไปแล้วสินค้าอยู่สภาพชำรุด /  ของที่สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ไม่ตรงกับรูปบนหน้าเว็บ คุณลูกค้าสามารถติดต่อแจ้งขอเปลี่ยนกับทางทีมงานของเราได้เลยภายใน 365  วัน 

ผ่าน  3 ช่องทาง ดังนี้

เพิ่มเพื่อน

คลิกแล้วแชทกับทีมงานได้เลย

โทร.087-0893450

โดยแจ้งข้อมูลมาให้กับทางทีมงานเราทราบดังนี้

 1. หมายเลข Order
 2. รูปถ่ายของสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน
 3. ระบุปัญหาที่เจอ
 4. แจ้งที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเปลี่ยนกลับ  หรือแจ้งเลขที่บัญชีสำหรับโอนเงินคืนในกรณีที่ต้องการคืนสินค้า  

หลังจากนั้น ให้ส่งสินค้ากลับมาให้ร้านของเรา  เพื่อให้ทีมงานของเราตรวจสอบสินค้า

ที่อยู่ของร้าน

TKT Adventure Shop  :  1031/7  ถนนพหลโยธิน  สามเสนใน  พญาไท  กรุงเทพฯ 10400

เมื่อทีมงานเราได้รับสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนคืนเรียบร้อยแล้ว   จะทำการตรวจสอบ  และจัดส่งสินค้าใหม่คืนให้กับคุณลูกค้า ตามที่อยู่ที่แจ้งกับทางทีมงาน โดยทางเรายินดีเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าที่นำมาเปลี่ยนคืนให้ค่ะ   หรือดำเนินการโอนเงินคืนภายใน 48 ชั่วโมงค่ะ

หรือท่านสามารถนำสินค้ามาเปลี่ยน- คืนที่ร้านด้วยตัวเองได้เลยค่ะ  ดูการเดินทางมาที่ร้าน>> https://shop.trekkingthai.com/ติดต่อเรา/

นโยบายการเปลี่ยน – คืนสินค้า  

เรายินดีรับคืนสินค้าที่คุณลูกค้าซื้อจากร้านเราทุกชนิดภายใน 365  วัน  ในกรณีที่สินค้าที่…

 1. สินค้าที่คุณลูกค้าซื้อจากเราไปอยู่ในสภาพชำรุดอันเกิดจากการจัดส่ง หรือจากทางร้าน หริอพบว่ามีความเสียหายตั้งแต่เริ่มใช้งานครั้งแรกอันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ผลิต  หรือไม่พอใจในสินค้าที่ได้รับ
 2. สินค้าที่คุณลูกค้าได้รับไม่ตรงตามรูปภาพที่ท่านได้ดูจากหน้าเว็บของเรา  ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์  สี  รวมถึงขนาด
 3. สินค้าที่คุณลูกค้าส่งมาเปลี่ยน หรือคืนต้องอยู่ในเงื่อนไข…
  1. สินค้ายังไม่ถูกนำไปใช้ หรือ พบว่ามีความเสียหายตั้งแต่เริ่มใช้งานครั้งแรกอันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ผลิต
  2. หรือไม่พอใจในสินค้าที่ได้รับ
  3. ฉลาก หรือ กล่องบรรจุยังคงอยู่ในสภาพเดิม  ไม่ฉีกขาด หรือสูญหาย
 4. ขอสงวนสิทธิการคืนสินค้าที่เป็นถุงเท้า เพื่อสุขอนามัย ค่ะ
 5. การคืนเงินผ่านบัตรเครดิต สินค้าจะต้องส่งคืนถึงร้านของเราภายใน 30 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า

ความเหมือนที่แตกต่างระหว่างการเปลี่ยนสินค้าและคืนสินค้า

เปลี่ยนสินค้า

 • สามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้าชนิดเดิม  แต่เปลี่ยนขนาด สี ได้ ในกรณีที่ราคาสินค้าเท่ากัน
 • กรณีที่ราคาสินค้าไม่เท่ากัน   แต่เป็นสินค้าประเภทเดียวกัน  คุณลูกค้าต้องชำระค่าสินค้าเพิ่มตามจริง
 • คุณลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นประเภทอื่นได้แทนสินค้าประเภทเดิม 

VS

คืนสินค้า 

สำหรับท่านที่ไม่ต้องการเปลี่ยนเป็นสินค้าเดิม หรือสินค้ารายการอื่นๆ ภายในร้าน ทางเรายินดีรับคืนสินค้า และดำเนินการโอนเงินคืนให้ท่านเต็มจำนวน ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากที่เราตรวจสอบสภาพสินค้าเรียบร้อยแล้วค่ะ